неподхождащ

неподхождащ
прил. - обратен, опак, не за показване
прил. - прекален, прекомерен, несъразмерен

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • не за показване — словосъч. обратен, опак, неподхождащ …   Български синонимен речник

  • несходен — прил. различен, неотговарящ, несъответен, неподходящ, неподхождащ, несъответствен, несъвпадащ прил. несхождащ се с, не един за друг …   Български синонимен речник

  • несъразмерен — прил. неравен, крив, изкривен, несиметричен, неравномерен, нехармоничен, дисхармоничен, диспропорционален прил. непропорционален, несъответен, прекомерен прил. несъизмерим, ирационален прил. прекален, неподхождащ …   Български синонимен речник

  • обратен — прил. противен, насрещен, противоположен, противопоставен, опак прил. неподхождащ, не за показване прил. диаметрален …   Български синонимен речник

  • опак — прил. обратен, крив, изкривен, обърнат, противоположен прил. не като другите, терсене, опърничав, мъчен характер, дръпнат, своенравен, своеобразен, ексцентричен, неразбран, ни се води ни се кара прил. капризен, непокорен, своеволен, непостоянен,… …   Български синонимен речник

  • прекален — прил. краен, неумерен, преувеличен, прекомерен, извънмерен, извънреден, твърде голям, пресилен, неестествен, изкуствен прил. невъздържан прил. излишен, ненужен прил. неприемлив, невероятен прил. необикновен прил. несъразм …   Български синонимен речник

  • прекомерен — прил. чрезмерен, извънмерен, голям, огромен, прекален, краен прил. несъразмерен, непропорционален, несъответен прил. неумерен прил. неподхождащ прил. силен, ослепителен …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”